0762.271.921
office@deia-accounting.ro
Deia Accounting - servicii contabilitate

Servicii de contabilitate

O imagine exacta a situatiilor financiare ii ajuta pe antreprenori sa isi inteleaga si sa isi gestioneze mai bine intreaga afacere.

Serviciile noastre de contabilitate se refera in principal la :

 • Inregistrarea documentelor contabile conform normelor in vigoare
 • Evidenta analitica a clientilor si furnizorilor;
 • Evidenta gestionara global-valorica sau cantitativ-valorica a stocurilor;
 • Evidenta mijloace fixe si calculul amortizarii;
 • Intocmire state si evidenta Revisal;
 • Calculul impozitelor si taxelor datorate bugetului de stat;
 • Intocmirea balantelor lunare si a registrelor ( registrul jurnal , registrul inventar si cartea mare )
 • Intocmirea si depunerea declaratiilor fiscale;
 • Intocmirea, certificarea si depunerea bilantului contabil si a raportarilor semestriale;
 • Intocmirea de rapoarte periodice: rapoarte privind situatia si structura patrimoniului, rapoarte privind indicatorii de performanta, rapoarte privind situatia creantelor neincasate precum si a platilor restante catre furnizori;
 • Intocmirea dosarelor in vederea obtinerii de creditare si leasing;
 • Efectuarea periodica a punctajelor cu administratia financiara
 • Asistenta la controalele efectuate de catre organele de stat;
 • Informarea periodica a conducerii asupra modificarilor din mediul economic si fiscal cu impact asupra afacerii detinute;

Clientii nostri obtin astfel timp valoros pentru a se ocupa de realizarea obiectivelor strategice si au siguranta ca situatiilor lor financiare sunt intocmite la timp de catre o echipa de experti contabili in conformitate cu reglementarile in vigoare.